Ju lutem zgjidhni nivelin dhe kryeni testimin e mëposhtë që do ju ndihmojë të përcaktoni nivelin e gjuhës gjermane që ju zotëroni nëse nuk jeni fillestar.